05-30 Ottawa Outlaws vs Philly Phoenix

05-30 Ottawa Outlaws vs Philly Phoenix

05-16 Ottawa Outlaws vs Montreal Royal

06-07 Ottawa Outlaws vs Rochester Dragon

07-04 Ottawa Outlaws vs DC Breeze

07-04 Ottawa Outlaws vs DC Breeze

07-19 Ottawa Outlaws vs Toronto Rush